Damen AK Offen

Name
Joelle Bolten
Sofia Dally
Annika Matthes
Anna-Lena Nußbaum (Ladies Captain)
Saskia Schmidt (stv. Ladies Captain)
Malin Sierks
Annika Voeltz
Kimberley Zajaczek